شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

پرچم افغانستان از عناصر زیر تشکیل شده است:
3 قطعه نوار عمودی به رنگ های سیاه سرخ و سبز که به ترتیب از چپ به راست در کنار هم قرار گرفته است در وسط پرچم نشان دولتی افغانستان قرار دارد که متشکل از مسجد محراب و منبر کلمه الله اکبر و لا اله الا الله میباشد.

رنگ های این پرچم اولین بار توسط شاه امان الله خان (پدر افغانستان نوین) در لویه جرگه سال 1328 پیشنهاد داده شد.غازی امان الله خان رنگها را اینگونه تعبیر کرد.سیاه به معنا دوره ای که افغانستان تحت استعمار بوده است سرخ نماد خون شهیدانی است که برای بدست آوردن استقلال افغانستان از جان خود گذشته اند و سبز نماد آبادی و پیشرفتی است که در آینده نصیب افغانستان خواهد گردید.

 

تغییر پرچم کشور از سال 1880 تا 2008 به شرح زیر بوده است :

سال‌های استفاده «« 1880-1901
حکومت »»امارت افغانستان

 


سال های استفاده ««1901-1919
حکومت »» امارت افغانستان

 


سال های استفاده ««1919-1928
حکومت»»امارت/پادشاهی افغانستان

 


سال های استفاده «« 1928
حکومت »»پادشاهی افغانستان

 


سال های استفاده «« 1928-1929
حکومت »»پادشاهی افغانستان

 


سال های استفاده ««1929
حکومت »»پادشاهی افغانستان

 


سال های استفاده «« 1929-1930
حکومت»»پادشاهی افغانستان

 


سال های استفاده ««1930-1974
حکومت»»جمهوری افغانستان
سال های استفاده ««1974-1978
حکومت»»جمهوری افغانستانسال های استفاده ««1978
حکومت»»جمهوری دموکراتیک افغانستان
 


سال های استفاده ««1978-1980
حکومت»»جمهوری دموکراتیک افغانستانسال های استفاده ««1980-1987
حکومت»»جمهوری دموکراتیک افغانستان

 


سال های استفاده ««1987-1992
حکومت»»جمهوری افغانستان

 


سال های استفاده ««1992-1997
حکومت»»دولت اسلامی افغانستان
نکته: پرچم سفید یکدست طالبان

سال های استفاده ««1996-1997
حکومت»»امارت اسلامی افغانستاننکته: بر روی پرچم سفید عبارت تشهید نوشته شد.
سال های استفاده ««1997-2001
حکومت»»امارت اسلامی افغانستانسال های استفاده ««2001-2008
حکومت»»جمهوری اسلامی افغانستان