شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

كابينۀ دولت جمهورى اسلامى افغانستان در سال ۱۳۸۵

كابينه فعلى افغانستان متشكل از ۲۵ وزارت و يك وزارت ارشد مى‌باشد. هر كدام از وزيران توسط حامد كرزى رئيس جمهورى اسلامى افغانستان تعيين شده، از جانب ولسى جرگه تاييد گرديده و در حضور رئيس جمهور حامد كرزى در ۱۲ ماه جوزاى سال ۱۳۸۵ مراسم تحليف را بجا آورده‌اند.

اعضاى كابينه
● احمدضيا مسعود، معاون اول رئيس جمهور
● محمدكريم خليلى، معاون دوم رئيس جمهور
● هدايت امين ارسلا، وزير ارشد
● دكتر رنگين دادفر سپنتا، وزير امور خارجه
● سترجنرال عبدالرحيم وردگ، وزير دفاع ملی
● ضراراحمد مقبل، وزير امور داخله
● دکتر انوارالحق احدی، وزير ماليه
● دكتر محمدجليل شمس، وزير اقتصاد
● سرور دانش، وزير عدليه
● عبدالكريم خرم، وزير فرهنگ و جوانان
● محمدحنيف اتمر، وزير معارف
● دكتر محمداعظم دادفر، وزير تحصيلات عالی
● دكتر میر محمدامين فرهنگ، وزير تجارت
● محمداسماعيل خان، وزير انرژی و آب
● حمیدالله قادری، وزير ترانسپورت
● حسن بانو غضنفر، وزير امور زنان
● پوهاند نعمت‌الله شهرانى، وزير حج و اوقاف
● سهراب‌على صفری، وزير فوايد عامه
● دكتر سید محمدامين فاطمى، وزير صحت عامه
● عبيدالله رامين، وزير زراعت و مالداری
● ابراهيم عادل، وزير معادن و صنايع
● انجنير اميرزى سنگين، وزير مخابرات
● محمداحسان ضيا، وزير احيا و انكشاف دهات
● نورمحمد قرقين، وزير كار و امور اجتماعى، شهدا و معلولين
● كريم براهوى، وزير قبايل و سرحدات
● انجنير محمديوسف پشتون، وزير وزارت انكشاف شهرى
● جنرال خدایداد، وزير مبارزه با مواد مخدر
● شیرمحمد اعتباری، وزير امور مهاجرين


كابينهٔ دولت موقت در سال ۱۳۸۰
اجلاس بن، که در واقع سنگ بنای نظام جدید در آن گذاشته شد، بارزترین مشخصه‌اش این بود که قدرت سیاسی را میان اقوام تقسیم کرد، یعنی در "بن" رهبران جهان و افغانستان در واقع معضل قومی در افغانستان را به رسمیت شناختند و با توافق بر مشارکت اقوام عمده در قدرت، طرح نظام دموکراتیک و مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده جهانی را در انداختند.
از همان آغاز نگرانی‌های وجود داشت که سیستم تایید شده در بن "کهنه" و غیر دموکراتیک است و نمی‌توان انتظار داشت که با چنین دیدی نسبت به قدرت و نظام سیاسی، نظام جدید و مدرن ساخت. اما این صدای ضعیف در میان هیاهوی بازسازی و نوسازی آن سالها چندان شنیده نشد.
حامد کرزی بعنوان رئیس دولت انتقالی رهبری کابینه‌ای را بعهده گرفت که همه اعضایش قبلا انتخاب شده بودند و خودش شاید آخرین نفر در تیم کاری‌اش بود [که از قبل انتصاب شده بود]. دولت موقت نیز کابینه‌ای مصلحتی داشت و مجاهدین در دولت انتقالی همه پست‌های کلیدی را در اختیار داشتند.
آغاز به کار دولت موقت به دنبال شکست طالبان در افغانستان صورت گرفت. حامد کرزی رياست دولت موقت ۳۰ نفره را به عهده داشت. دولت موقت به دنبال دستيابی به موافقتی در کنفرانس بن در آلمان در پنجم دسامبر ٢۰۰۱ ميان گروههای مختلف افغان، قدرت را در افغانستان به دست گرفت.
كابينهٔ دولت موقت در سال ۱۳۸۱ تعيين گرديده بود. اين كابينه بعد از انتخابات پارلمانى در ۲۷ ماه سنبله سال ۱۳۸۴ لغو گرديد.

اعضای اداره موقت افغانستان
حامد کرزی، رييس دولت موقت
سيما ثمر، معاون رئيس دولت در امور زنان
ژنرال فهيم، وزير دفاع
يونس قانونی، وزير داخله
امين ارسلا، وزير ماليه
رحيم وردک، وزير هوانوردی
عبدالرحمان، وزير هوانوردی
سهيلا صديق، وزير صحت عامه
دکتر عبدالله عبدالله، وزير امور خارجه
ميرويس صادق، وزير کار و امور اجتماعی
عبدالخالق فاضل، وزير خدمات عمومی
سید مصطفی کاظمی، وزير تجارت
محمدیوسف پشتون، وزیر شهرسازی و مسکن
دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ
محمدحنیف اتمر، وزیر احیاء و انکشاف دهات
...


کابينه دولت شاهی افغانستان در سال ۱۳۱٢ خورشيدی
نخستين کابينه دورۀ سلطنت اعليحضرت محمدظاهر شاه

بر اساس، بند ده خط مشی حکومت اعليحضرت محمدظاهر شاه، صدراعظم به انتخاب و منظوری شاهانه تعيين می‌شد، و صدراعظم کابينۀ وزرا را تشکيل کرده بحضور شاهانه معرفی نموده و منظوری حاصل می‌کرد.
سردار محمدهاشم‌خان، که در ٢٧ عقرب سال ۱۳۱٢ خورشيدی، به فرمان اعليحضرت محمدظاهر شاه، شهريار وان، به عنوان صدراعظم دولت پادشاهی افغانستان تعيين شده بود، اعضای کابينۀ خود را به شرح زير معرفی کرد:
"بحضور مبارک اعليحضرت شهرياری!
از زيارت فرمان مبارک همايونی نمبر ۳۵٧٢/۱۱٤٨٤ تاريخی ٢٧ عقرب که نظر به حسن ظن ذات شاهانۀ شان خدمات ناچيزانۀ زمان انقلاب و دورۀ حکومت اعليحضرت شاه شهيد سعيد فدائی را تقدير و به ربتۀ رفيعۀ صدارت عظمای افغانستان منظور و به معرفی اعضای کابينه مأمورم فرموده‌اند شرف افتخار حاصل داشته کابينه‌ام را ذيلاً بحضور مبارک ملوکانه معرفی مى‌نمايم:
شاه‌محمودخان: وزير حربيه
فيض محمدخان: وزير امور خارجيه
محمدگل‌خان: وزير داخله
فضل‌احمدخان (سابق معين عدليه): وزير عدليه
احمدعلی خان: وزير معارف
ميرزا محمدخان: وزير تجارت و وکيل وزارت ماليه
الله‌نوازخان: وزير فوائد عامه
محمداکبرخان: وزير طبيه
رحيم‌الله‌خان: وزير پست، تلگراف، و تيلفون

اعضای کابينه ذواتی اند که در فوق معرفی شد، خود فدائی و عموم اعضای کابينه عهد مى‌نماييم که وظايف انفرادی و مجموعی خودها را به کمال صداقت و جان فشانی مطابق اصول موضوعه و خط مشی ملوکانۀ اعليحضرت ايفا نموده از خداوند توفيق کامله را در حسن اجرای وطايف خود خواهانم."